УГОДА КОРИСТУВАЧА

1 ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 В Угоді користувача використовуються такі терміни:

"Школа" - означає Сучасна школа сексуального розвитку для дорослих SEX.Prostir, в особі її організаторів: Ярошенко Юлії Василівни, Славіогло Світлани Миколаївни, Челікіді Валерії Валентинівни, Кунаєвої Лілії Геннадіївни, Палій Катерини Сергіївни, які діють спільно з метою реалізації спільних освітніх проєктів, без створення юридичної особи. Організатори проєкту є офіційними представниками Школи.* Кожен з організаторів проєкту має статус фізичної особи-підприємця.Згадки "ми", "нас", "нам", "наш", які трапляються в тексті цієї Угоди, слід вважати такими, що стосуються Школи.Ресурсами Школи - інформаційними ресурсами Школи, на які поширюється ця Угода користувача, є вебсайт https://sexprostir.ua, а також наведені нижче сторінки у соціальних мережах і канали в месенджерах:

"Лектор" / "Лектор Школи" - співорганізатори проєкту SEX.Prostir, лектори, провідні викладачі, зазначені на Веб-сайті в розділі "Команда", а також запрошені експерти як спікери, зазначені на сторінках із конкретними заходами Школи. "Користувач" - означає будь-яку фізичну особу, яка відвідала Веб-сайт або інші інформаційні ресурси Школи, а також будь-яку особу, яка підписалась на розсилку новин чи використовує матеріали Веб-сайту, інших ресурсів Школи. Особа, яка заповнила Заявку і підтвердила свою згоду з процесом Веб-реєстрації, Угодою користувача і Політикою конфіденційності Школи, також вважається користувачем, доти, доки її заявка не буде схвалена. Термін "Користувач", з метою цієї Угоди, є ширшим відносно терміна "Учасник" і включає його в себе. Це означає, що кожен Учасник є Користувачем, але не кожен Користувач є Учасником Заходів, якщо він фактично не бере участі в Заходах Школи, а тільки отримує будь-яку інформацію з Ресурсів Школи, розміщених у загальному доступі. "Учасник заходу"/"Учасник" - означає будь-яку фізичну особу, чия Заявка була схвалена, а також особу, яка бере участь у семінарах, тренінгах, інших заходах, організаторами чи співорганізаторами яких є Школа, що проводяться в онлайн та офлайн форматах. "Ви", "вам", "вам", "вам", " Школа може розміщувати свої форми для реєстрації Користувачів на інших сайтах, сторінках у соцмережах, у рекламних оголошеннях та іншими законними способами. Заповнюючи таку Заявку, фізична особа заявляє про своє бажання стати Учасником Заходу, або передплатником Веб-сайту. В якості платформи для створення таких форм Школа може, в тому числі, використовувати Google Форми або інші ресурси. "Реєстраційна форма" - означає форму Заявки, заповнену Користувачем, що включає в себе прийняття Користувацької угоди. "Користувацька угода" - договір між Сторонами, яким визначено їхні права та обов'язки, а також правила та умови користування Веб-сайтом, іншими ресурсами Школи, і правила надання Школою послуг. "Політика конфіденційності" - документ, що регламентує обробку персональних даних. Заходи можуть проводитися в онлайн та офлайн форматі. Заходи можуть бути платними та безкоштовними. Заходи мають різну тривалість, тематику, кількість учасників, лекторів. "Онлайн Захід" - під онлайн Заходом слід розуміти Захід, що проводиться віддалено, з використанням телекомунікаційних технологій, програм та обладнання (мережі Інтернет, комп'ютерної техніки, смартфонів тощо). Онлайн Захід не передбачає фізичного перебування Лекторів та Учасників в одному приміщенні. "Офлайн Захід" - під офлайн Заходом слід розуміти Захід, що проводитиметься Лекторами, які перебувають у безпосередньому контакті з Учасниками, в одному приміщенні або на відкритому просторі. "Інтелектуальна власність" - інформація, знання, методики, що надаються на Заходах та яких навчають у Школі, а також матеріали, техніки проведення Заходів і програми, що можуть стати відомими внаслідок навчання у рамках Заходів, а також матеріали, техніки проведення Заходів та програми, що можуть стати відомими у рамках М Заходів. Об'єктами Інтелектуальної власності також є відео-, аудіозаписи лекцій, Заходів, що проводяться Школою і розміщених на її ресурсах.

1.2. Сторонами цієї Угоди є Школа і Користувачі.

1.3. Ця Угода є договором приєднання, умови якого встановлені Школою. Підписавшись на розсилку новин, заповнивши Заявку або використовуючи Ресурси Школи, Користувач приєднується до Угоди загалом.

1.4. Школа залишає за собою право час від часу змінювати або скасовувати будь-які положення Угоди Користувача, які вона вважатиме необхідними для роботи Школи та навчання Користувачів. Будь-які такі зміни будуть опубліковані на Веб-сайті і є обов'язковими для Користувачів з моменту публікації. Школа не зобов'язана повідомляти про такі зміни кожного Користувача особисто.

1.5. Посилання на текст Угоди користувача і Політики конфіденційності розміщені на сторінках Веб-сайту, а також включені в реєстраційну форму.

1.6. Обробка персональних даних (інформації про Користувачів) регулюється нашою Політикою конфіденційності - ознайомтеся з нею, будь ласка. Політика конфіденційності Школи є невід'ємною частиною цієї Угоди.

1.7. Дана Угода не є публічним договором, в частині навчання Користувачів і проведення Заходів.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1 Даною Угодою регулюються взаємні права та обов'язки Школи та Користувачів, що стосуються використання Веб-сайту та інших інформаційних ресурсів Школи, а також надання послуг, зазначених у пункті 2.2. цієї Угоди.2.2. За допомогою Веб-сайту та інших своїх ресурсів Школа надає наступні послуги:

2.2.1. надає можливість ознайомитися з відеолекціями, записами вебінарів, семінарів загальноосвітнього характеру;

2.2.2. здійснює розсилку новин Школи, а також інформаційних і пізнавальних матеріалів;

2.2.3.ПІДПИСКА НА РОЗСИЛКУ НОВОСТЕЙ

3.1. Заповнивши форму підписки на нашому Веб-сайті та натиснувши кнопку "Підписатися", ви, як Користувач, погоджуєтесь з даною Угодою та висловлюєте своє бажання отримувати на свою електронну пошту розсилку новин нашої Школи

3.3.2. До розсилки новин можуть входити різні анонси, цікаві статті на тему сексуального розвитку, тілесних практик, психопрактик, психології взаємовідносин, йоги та іншої близької тематики, сповіщення про події, пов'язані з цією тематикою, а також повідомлення про проведення різноманітних заходів, семінарів, тренінгів у рамках Школи або від наших Партнерів. також ми можемо надсилати вам інформацію рекламного характеру, яка стосується: заходів, подій, новин, відеолекцій, пов'язаних із тематикою діяльності Школи; послуг нашої Школи; послуг пов'язаних із

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ШКОЛИ

4.1 Для прийняття участі в Заході, необхідно заповнити Заявку на Веб-сайті, або на будь-якому іншому Інтернет-ресурсі, на якому розміщена наша Реєстраційна форма. В оголошенні про майбутній Захід можуть вказуватися умови набору, вікові та інші обмеження, а також можливі протипоказання до занять.

4.2 Остаточне рішення про прийняття особи, яка подала Заявку на участь у Заході, залишається на розсуд Школи. Особа, яка отримала підтвердження на участь у конкретному Заході, стає Учасником відповідного Заходу і може бути допущена до занять. На розсуд Лектора, з Користувачем, що подав Заявку, може проводитися співбесіда перед допуском до занять.

4.3 Школа залишає за собою беззаперечне право відмовити Користувачеві у прийнятті на навчання та допуску до Заходів.

4.4 Форми (формати) проведення Заходів та занять, що є доступними на цей час, публікуються на Веб-сайті або на інших Ресурсах Школи.

4.5 Школа не може не надати Користувачу можливість пройти навчання. .

5 Школа залишає за собою право виключити з Учасників, призупинити навчання або відмовити в поновленні навчання в Школі будь-якого Учасника, в наступних випадках:

4.5.1. поведінка Учасника, на обґрунтовану думку Школи, завдає або може вважатися такою, що завдає шкоди репутації та цілям Школи;4.5.2. поведінка Учасника, на обґрунтовану думку Школи, заважає навчанню інших Учасників, або є некоректною по відношенню до інших Учасників Заходу;4.5.3. Користувач вказав недостовірні відомості в Заявці під час реєстрації;4.5.4. Користувач порушив умови оплати за участь у Заході;

4.5.5. Користувач порушив будь-які умови цієї Угоди.

4.5.5. Будь-який виключений у такий спосіб Учасник втрачає доступ до всіх Заходів і ресурсів Школи (сайтів, чатів, груп у соціальних мережах тощо) і не має права на відшкодування коштів за Захід або за період навчання, протягом якого його виключили.

4 .6 Учасник має право за власним бажанням припинити участь у Заході та/або навчання у Школі, у будь-який час, попередивши про це провідного Лектора або представника Школи.

4.7 Якщо Учасник вирішив припинити свою участь у Заході за власним бажанням, але ним уже було внесено оплату за навчання, оплата не повертається, окрім окремих випадків, які Школа розцінює як випадки з поважною причиною. оплата не повертається у випадку виключення із Учасників, відповідно до пунктів 4.5., 8.2., розділу 7 цієї Угоди.

4 .8 Наші онлайн Заходи, як правило, проводяться за допомогою сторонніх програм і додатків (Zoom, Skype і подібні).

4.9 Інформація про місце проведення Заходу, а також інші особливості проведення Заходу в форматі офлайн, повідомляється окремо.

5. ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

5.1. Школа проводить Заходи на платній основі, якщо інше не зазначено в оголошенні про конкретний Захід. Вартість участі в Заходах, умови і порядок оплати вказуються в оголошенні про Заходи або у формі Заявки. Школа залишає за собою право змінити вартість Заходу, попередивши про таку зміну до внесення оплати.

5.2. Якщо сплачений Учасником Захід не відбулися з вини Школи, Учасник має право взяти участь в такому ж або подібному Заході в інший час. Порядок відвідування таких Заходів, а також можливість натомість відвідати інший Захід обговорюється з провідним Лектором або представником Школи індивідуально. Якщо відвідування Заходу замість того, який не відбувся, неможливе протягом більш ніж трьох місяців із незалежних від Учасника причин, а також якщо відвідування іншого заходу нецікаве або незручне для Учасника, Школа зобов'язується повернути оплату за такий Захід.

5.3. Школа може організовувати Заходи безоплатно, на власний розсуд. Кількість, тривалість та інші умови проведення таких Заходів анонсується окремо. Безкоштовні Заходи можуть бути, зокрема, призначені для того, щоб дати змогу Користувачам отримати уявлення про Заходи, що організовуються Школою, та ухвалити рішення щодо подальшого навчання. Наприклад, Школа може організувати ознайомлювальний семінар або вебінар для того, щоб анонсувати навчальний курс, що складається з декількох занять або курсів.

Школа залишає за собою право відмовити в наданні безкоштовних Заходів, обмежити їх тривалість або припинити їх, якщо стане відомо про зловживання Користувача.

6. ВІДМОВА ВІД ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (DISCLAIMER)

6.1. Всі матеріали, розміщені на Веб-сайті та інших інформаційних ресурсах Школи, публікуються з загальноосвітньою та ознайомлювальною метою. публікуючи матеріали про особливості сексуальних проявів і традиції у різних культурах Світу, ми не закликаємо користувачів до необдуманих вчинків та практик.

6.2. при створенні наших матеріалів та плануванні Заходів ми орієнтуємось на стандарти сексуальної освіти у Європі від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

6.3. Школа не приймає жодних претензій від Пол. Уся інформація, що викладається в рамках Школи, має винятково рекомендаційний характер.

6.4. Ми не несемо відповідальність за роботу сторонніх програм і додатків (Zoom, Skype і подібні), а також за якість (швидкість передачі) Internet-зв'язку в Учасника під час проведення Заходу. Під час реєстрації ознайомтеся, будь ласка, з призначеними для користувача угодами, розміщеними на сайтах розробників/власників таких програм і додатків. Подбайте, будь ласка, про якість Internet-зв'язку на ваших пристроях у моменти проведення занять.

6.5 Школа не несе відповідальності перед Користувачами за технічні неполадки, що можуть статися під час проведення Заходів, як з боку Школи, так і з боку Користувачів, не з вини Школи, включно з, але не обмежуючись, внаслідок перебоїв у подачі електрики, несправностей каналів зв'язку, перебоїв та неполадок у роботі сторонніх програм та застосунків. Перед участю в Заході у форматі онлайн, переконайтесь, будь ласка, в справності

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕ РОЗГЛЯД

7.1 Під час проведення Заходів, у процесі навчання, Учасники таких Заходів можуть ставити особисті запитання, ділитися своїм досвідом та переживаннями, обговорювати особисті ситуації, складнощі та способи їх подолання, в тому числі психологічного характеру, ділитися інформацією про своє сексуальне життя, стан здоров'я, медичні відомості, іншою інформацією особистого характеру. згадані відомості є конфіденційною інформацією про особу, якої вони стосуються, та захищаються національним та міжнародним законодавством. Такі Користувачі не можуть бути Учасниками Заходів і не допускаються до Заходів, семінарів, тренінгів у форматі офлайн, оскільки Школа дбає про безпеку осіб, які займаються під її егідою.

7.4.1. Користувачі, які мають зазначені у п.

7.3. захворювання, мають пам'ятати про кримінальну й адміністративну відповідальність, встановлену законодавством України, за навмисне або ненавмисне зараження такими захворюваннями інших осіб.

7.4.2. Учасник Заходу зобов'язаний повідомити або проконсультуватися у представника Школи, за наявності сумнівів щодо п.

7.4.2. Така інформація нами не зберігається і нікуди не передається. Значення має лише факт можливості або неможливості безпечно брати участь у Заходах.8.

ПРИКЛЮЧАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Авторські права на матеріали, розміщені на сторінках Веб-сайту, інших інформаційних Ресурсах і сервісах Школи, якщо не вказано інше, належать Школі. копіювання матеріалів Веб-сайту та інших інформаційних Ресурсів Школи без письмової згоди Школи заборонене. дозволяється часткове цитування матеріалів Веб-сайту та інших інформаційних Ресурсів Школи з обов'язковим посиланням на сторінку-джерело цитати (не більш як 10 % від сторінки-джерела цитати (не більше 10 % від